Contact registratie

Je gegevens worden niet bijgehouden in een database, maar gemaild naar een beveiligde mailbox. Op vraag van de overheid wordt er toegang gegeven tot de mailbox. De gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen niet aan derden worden verkocht. Samen sterk tegen COVID-19!